O nas

Banner o nas

ABC Wiedzy posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie międzynarodowej mobilności zawodowej jako partner goszczący w Polsce, partner wysyłający oraz partner pośredniczący w ramach Erasmus + oraz innych programów regionalnych.

W latach 2013-2015 realizowaliśmy własny projekt “Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej” . Uczestnicy projektu wyjeżdżali na dwumiesięczne praktyki zawodowe do Francji w branży gastronomiczno - hotelarskiej. Projekt został wyróżniony przez Agencję Narodową FRSE, jako projekt dobrych praktyk.

W latach 2013-2015 ABC Wiedzy było też polskim partnerem Ministerstwa Edukacji we Francji, w ramach zrealizowanego międzynarodowego projektu TREMPLIN, którego celem było ułatwianie dostępu do zatrudnienia młodych absolwentów szkół zawodowych, m.in. poprzez odbycie stażu zawodowego za granicą. W projekcie dodatkowo uczestniczyły Niemcy reprezentowane przez Ofaj oraz Wielka Brytania reprezentowana przez British Council.

W 2016 roku byliśmy partnerem projektu „Wbrew barierom i granicom”, który miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych słuchowo, przez odbycie dwumiesięcznego stażu zawodowego we Francji. 56 stażystów przebywało w różnych zakątkach Francji, od Korsyki, po Bretanię, południową Francję, aż po Wysokie Alpy. Staże realizowane w branży hotelowej, gastronomicznej i informatycznej. Projekt został wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju, jako projekt dobrych praktyk.

W ramach mobilności zawodowej współpracujemy z wieloma instytucji min. niemieckim stowarzyszeniem “Arbeit und Leben, szkołami z Polski i Francji, Kuratoriami z Francji, oraz różnymi podmiotami wysyłającymi młodzież na praktyki zawodowe do Francji i z Francji, Niemiec do Polski.
Przy realizacji projektów współpracujemy również z Ambasadą Francji w Polsce, Francuskim Instytutem w Warszawie oraz Alliance Francaise w Łodzi i Gdańsku.

Dodatkowo ABC Wiedzy organizuje profesjonalne wizyty studyjne w firmach i instytucjach publicznych.
W 2013 oraz 2015 r. organizowaliśmy wizyty studyjne dla 20 -osobowych grup dyrektorów szkół zawodowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów, którzy przyjeżdżali do Polski, w celu poznania systemu edukacji w Polsce, wymiany doświadczeń, nawiązania partnerstwa. Efektem wizyt była współpraca w zakresie mobilności zawodowej uczniów.

W ramach organizacji wizyt studyjnych współpracujemy z wieloma firmami z branży spożywczej, motoryzacyjnej, medycznej, wyrobów sztucznych, oraz Urzędem Marszałkowskim w Krakowie i Łodzi.