Podsumowanie staży w Zielonej Górze

W dniu 22 stycznia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się podsumowanie stażu 6 stażystów z Francji, którzy odbywali praktyki w firmie Schiever Auchan Polska w Zielonej Górze. W spotkaniu wzięli udział Romuald Kreniem, Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego, Aleksandra Nawieśniak - Dyrektor Personalny Schievier Auchan Polska w Poznaniu; Edyta Hubner – Kierownik Działu Personalnego Auchan Zielona Góra, Alain Henry Dyrektor ds. Kształcenia zawodowego, Christian Gasquet Prezes Stowarzyszenia Francja – Polska, Lot – Lubuskie http://lubuskie.pl/news/14340/16/Staze-zawodowe-mlodziezy-francuskiej/