Konferencja zamykająca projekt Tremplin

W dniach 10-11 marca w Paryżu odbyła się Konferencja zamykająca międzynarodowy projekt Tremplin.

W Konferencji wzięli udział Partnerzy projektu, dyrektorzy szkół zawodowych z Regionu Lille i Grenoble, przedstawiciele Kuratoriów oraz stażyści, którzy byli na trzymiesięcznym stażu zawodowym w Polsce i Niemczech.

Projekt Tremplin finansowany z programu PROGRESS  Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, który miał na celu zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w sektorach usług i produkcji.

Partnerzy projektu:
- Ministerstwa Edukacji Narodowej Francji (DGESCO),
- Centrum Studiów i Badań nad Kwalifikacji (CEREQ),
- ABC Wiedzy (Polska),
- OFAJ (Niemcy),
- British Council (Wielka Brytania).

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.878876898842259.1073741846.126860454043911&type=1

 

12 konferencja 1

12 konferencja 2

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego mobilności zawodowej uczniów, stażyści, którzy byli na stażach w Polsce i Niemczech opowiadali o swoich doświadczeniach, odpowiadali na liczne pytania.