Wyróżnienie projektu "Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej"

 

Projekt "Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej" został wyróżniony przez Agencję Narodową FRSE, jako projekt dobrych praktyk.

 

Projekt realizowany w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie.

14 wyroznienie