Tremplin

 

 

TREMPLIN to doświadczalny projekt socjalny o znaczeniu ogólnoeuropejskim 

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji 

Okres realizacji projektu: 2012-2014

Najważniejszym celem programu Tremplin jest pomoc absolwentom szkół zawodowych w znalezieniu pierwszej pracy, poprzez utworzenie w szkołach oraz instytucjach szkoleń zawodowych, specjalnych komórek, które będą funkcjonowały podobnie jak „biura pracy”. Projekt realizowany jest w szesnastu liceach zawodowych i ogólnokształcących we francuskich miastach Lille i Grenoble, w których będą utworzone takie komórki oraz dla porównania w szesnastu innych placówkach edukacyjnych o podobnej charakterystyce i podlegające temu samemu kuratorium, ale bez wsparcia komórek specjalnych. Projekt obejmuje absolwentów szkół zawodowych, którzy uzyskali dyplom zawodowy lub dyplom matury zawodowej.

Dodatkowo powołana została komisja naukowa, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem projektu doświadczalnego i przygotowuje wnioski po zakończeniu projektu. Jeżeli wyniki po zakończeniu projektu będą zadowalające, będzie możliwość wykorzystania najlepszych praktyk w całej Europie.

PARTNERZY BIORĄCY UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Francja)
  • ABC Wiedzy (Polska) www.abcwiedzy.com.pl
  • British Council (Wielka Brytania) www.britishcouncil.fr
  • Francusko-niemieckie biuro dla młodzieży (Niemcy) www.ofaj.org
  • Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Ośrodek badań i analiz kwalifikacji zawodowych) (Francja) www.cereq.fr
  • Międzynarodowy ośrodek badań pedagogicznych
  • Kuratoria w miastach Lille i Grenoble
  • Les ingénieurs pour l’école (Francja)

 

Więcej informacji w załączniku lub na stronie www.ciep.fr