Jakie stawiamy warunki uczestnictwa

  • Każdy z Uczestników musi ukończyć szkolenie wyjazdowe.

  • Każdy z Uczestników musi ukończyć 2 miesięczny staż zagraniczny zgodnie z wymaganą frekwencją.

  • Każdy z Uczestników musi po ukończeniu stażu podjąć z pomocą opiekunów działania służące pozyskaniu zatrudnienia lub dalszej edukacji lub kształcenia np. studia, szkolenie.