Kogo zapraszamy

  • Osoby w wieku 18-35
  • Z orzeczoną niepełnosprawnością słuchową
  • Nie uczące się i nie pracujące – mogą kończyć edukację w roku 2016!
  • Chętne do odbycia 2 miesięcznego stażu zagranicznego
  • Zamieszkałe w Polsce