Szkolenia językowe w ramach stażu

Dla osób wyjeżdżają na staż zagraniczny proponujemy kurs języka obcego z zakresu języka branżowego i potocznego.

Kurs języka branżowego ma na celu przygotowanie uczestników stażu do realizacji praktyki zagranicznej i odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Program szkolenia obejmuje:

- podstawowe słownictwo branżowe oraz niezbędne zwroty w pracy,
rozumienie ze słuchu oraz praktyczne ćwiczenia wymowy,
zajęcia praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem codziennych form komunikacji,
- zwroty grzecznościowe, 
- ćwiczenia z zadawania pytań i budowania odpowiedzi.

W celu zwiększenia efektywności zajęć oraz ułatwienia posługiwania się językiem obcym w miejscu wymiany doświadczeń, uczestnik szkolenia otrzyma: podstawowy słownik języka branżowego oraz słownik językowy.

Dodatkowo na zakończenie uczestnik otrzyma świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.