Co oferujemy

  • Możliwość wyboru miejsca stażu odpowiadającego predyspozycjom i preferencjom. Staże głównie w branży hotelarskiej, restauracyjnej i handlowej. Po odbyciu stażu otrzymasz stosowne potwierdzania lub rekomendacje w języku francuskim i polskim.

  • 7 dniowe szkolenie realizowane w atrakcyjnej formie wyjazdowej. Na szkoleniu poznasz warunki odbywania stażu, zapoznasz się z opiekunami i grupą, poznasz podstawy komunikacji z pracodawcą, określisz swoje cele zawodowe.

  • 2 miesięczny staż we Francji. Zapewniamy dowóz, zakwaterowania, wyżywienie, kieszonkowe (nie mniej niż 1200 złotych), organizację atrakcji na miejscu oraz opiekę osoby migającej.

  • Ponadto każdy z Uczestników otrzyma na własność smartfon za którego pomocą będzie miał stały kontakt z opiekunami w Polsce i Francji.