Czym staże zagraniczne

Jeśli zastanawiasz się, czy warto wyjechać na staż zagraniczny, to pamiętaj, że staż zagraniczny to szansa zdobycia:

 • praktycznego doświadczenia według nowoczesnych standardów,
 • pogłębienia wiedzy nabytej w szkole czy uczelni,
 • poznania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego,
 • wzbogacenia swojego CV o doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą,
 • pogłębienia znajomości języka obcego,
 • poznania nowej kultury,
 • umiejętności adoptowania się do nowych warunków życia i pracy w innym kraju.

Podsumowując staże zagraniczne to profesjonalne doświadczenie w międzynarodowym środowisku za granicą.

Kto może być uczestnikiem stażu?

Na staż mogą wyjechać:

 • uczniowie szkół zawodowych,
 • czeladnicy,
 • absolwenci,
 • pracownicy różnych branż i zawodów,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy bądź możliwości przekwalifikowania się.

 

Jak długo trwa staż?

Staż może trwać od 2 do 29 tygodni.

Jakie programy promują mobilność?

Program Erasmus+ ma na celu promowanie mobilności uczniów, studentów, pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego, a także dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Program oferuje:

 • Praktyki zawodowe dla młodzieży uczącej się, 
 • Staże zawodowe dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy.