Szkolenia międzykuturowe w ramach stażu

ABC Wiedzy organizuje szkolenia międzykulturowe dla uczestników wyjeżdżających na staż zagraniczny.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy o kulturze kraju goszczącego, pokazanie różnic między kulturami, oraz w jaki sposób uniknąć nieporozumień między kulturami.

Szkolenie obejmuje również zagadnienia i problemy związane z przystosowaniem się do życia w nowym kraju, zminimalizowania odczuć, takich jak szok kulturowy, stres, tęsknota za rodziną, przyjaciółmi. W sposób praktyczny pokazujemy codzienność kraju goszczącego, aby łatwiej uczestnik szkolenia mógł zrozumieć mentalność ludzi, którzy mieszkają w danym kraju.

 

Tematy zajęć:

  • najciekawsze aspekty kultury kraju goszczącego
  • obyczaje i tradycje kraju goszczącego
  • porównanie i zrozumienie różnic kulturowych
  • szok kulturowy, co to jest i jak sobie z tym poradzić

 Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostaną materiały oraz przewodnik o kraju goszczącym.